PvdA: geen zijwiel aan coalitie-wagen Waalre.

17 april 2018

 

De Partij van de Arbeid sluit niet aan bij de coalitiebesprekingen in Waalre. De partij gaat niet in op een uitnodiging van de onderhandelende partijen om halverwege het formatieproces aan te sluiten. De fractie noemt die uitnodiging “nauwelijks serieus te nemen”.

Afgelopen zaterdag bleek dat een raadsbreed programma, een vurige wens van de PvdA, niet haalbaar is in Waalre. Een gesprek tussen de onderhandelende partijen en D66 liep op niks uit. Toch ontving de PvdA een uitnodiging om vanaf nu aan te sluiten bij de onderhandelingen.

PvdA-fractievoorzitter Janpeter Hazelaar: “Het is heel jammer dat een raadsbreed programma geen haalbare kaart is. Vooral omdat persoonlijke verhoudingen hier een rol in spelen. Dat is een slecht voorteken en slecht voor onze inwoners. Een kans om een breuk te maken met een verleden van persoonlijk ge-jij en ge-jou moet wijken voor het aloude machtsdenken.”

Toch ontving de PvdA een uitnodiging om vanaf nu bij de onderhandelingen aan te sluiten. Hazelaar: “Laat ik het positief brengen: het is natuurlijk fijn om te horen dat je inhoudelijke inbreng gewaardeerd wordt, maar een uitnodiging op dít moment, nu de poppetjes in de achterkamers al verdeeld zijn, is nauwelijks serieus te noemen.”

Bij het nemen van verantwoordelijkheid voor het bestuur van Waalre hoort volgens Hazelaar ook dat zijn fractie als volwaardige partij mee moet kunnen praten over alle aspecten die daar mee te maken hebben: “Dat gaat over inhoud én dat gaat over het team wat de klus moet gaan klaren de komende vier jaar. Dat laatste hebben de onderhandelende partijen echter al geregeld. Dit lijkt daarom meer op een uitnodiging om de ‘schone schijn’ op te houden. Daar lenen wij ons niet voor.”

Als de onderhandelende partijen er ook op de -tot dusver niet besproken- inhoud uitkomen, dan volgt voor de PvdA vier jaar oppositie.  Hazelaar daarover: “Dat is jammer, maar dat is dan zo. Wij zullen onze rol in de raad kritisch, positief en vanuit inhoud oppakken. Ons eigen programma staat daarbij dan dus voorop.”