17 januari 2017, om 23:00 | Bestuurscentrum, Laan van Diepenvoorde 8, Waalre

Raadsvergadering 17 januari 2017

Voor meer informatie over agenda en bijbehorende documenten zie onderstaande link

https://waalre.notubiz.nl/vergadering/291836/Raadsvergadering%2017-01-2017?