16 december 2013 | 't Hazzo, Trolliuslaan zaal 1

Algemene Leden Vergadering (ALV)

De agenda is voorlopig als volgt:

1.       Opening en mededelingen

2.      Notulen ALV 29 november 2013

3.      Berichten van de fractie en wethouder

4.      Vaststellen verkiezingsprogramma 2014 – 2018

5.      Vaststellen kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

6.      Campagne

7.      Vacature lid bestuur afdeling Waalre

  • Als u bestuurslid wilt worden, kunt u zich tot het begin van de vergadering melden bij Janpeter Hazelaar (afdelingsvoorzitter) of ondergetekende

8.      Rondvraag

 We zien uit naar uw aanwezigheid en betrokkenheid op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014!