Fractievoorzitter

Janpeter Hazelaar

Geboren op 27 november 1957 in de stad Utrecht en opgegroeid in de wijk Zuilen.

De jongste van drie in een warm katholiek gezin en tevens de vrijbuiter.

Kunstzinnig en creatief met een sociale inborst.

Met een economische en esthetische grafische opleiding en dankzij diploma’s in de marketingcommunicatie op Hbo-niveau heb ik bedrijfservaring opgedaan.

Tot ik begin negentiger jaren kandidaat directeur-eigenaar van een middelgroot reclamebureau werd.

In 1993 uit idealisme omgezet in zelfstandigheid als sociaal ondernemer die duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal stelt tot op dag van vandaag.

Politiek actief met een sociaaldemocratisch hart; vanaf 1977 als waterdrager bij de PSP, trouwe PvdA stemmer en uiteindelijk als lid van de PvdA wethouder in de gemeente Waalre van 2006 – 2010.

De politiek even links laten liggen gaf mij de vrijheid om voorzitter van de PvdA afdeling Waalre te worden. Vervolgens ook in het maatschappelijk middenveld de verantwoordelijkheid genomen en nog steeds voorzitter van zowel DVS voetbal en de Voedselbank Aalst-Waalre.

In mijn werkzame leven verbind ik overheid, maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven. Meestal in de vorm van kwetsbare personen die ver van de arbeidsmarkt staan of sociaal-maatschappelijke projecten.

Daarnaast ben ik als adviseur / procesondersteuner o.a. betrokken bij het landelijke VWS programma Aandacht voor Iedereen in de provincies Brabant en Zeeland (Zorgbelang Brabant) en Limburg-Noord (Zorgbelang Limburg).

Het Sociaal Domein is dus zowel privé als werk mijn wereld en verbind ik zorg en welzijn, jeugd en participatie waarin de burger en haar leefwereld centraal staan.

Als raadslid voor de PvdA Waalre wil ik de menselijke maat en waarden borgen. Mensen maken Waalre!