Fractievertegenwoordiger

Ger de Winther

Ger de Winther

Over Ger de Winther

Opgegroeid in Helmond, als oudste van vier kinderen in een hecht gezin. Ik heb de kans gekregen om te gaan studeren, maar er zijn nog steeds kinderen, ook in Waalre, die niet de kans krijgen om zich volwaardig te ontwikkelen en mee te doen. Voor mij betekent sociaaldemocratie dat iedereen gelijke kansen krijgt en dat iedereen mee kan doen.

Uiteindelijk ben ik advocaat geworden. Ik deed voornamelijk zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand, in de volksmond ook wel de Pro Deo advocaat genoemd. In mijn praktijk heb ik veel armoede en ellende voorbij zien komen.  Een bewust armoedebeleid, ook dat is sociaaldemocratie.

Samen met mijn zussen en broer ben ik jarenlang mantelzorger geweest voor onze demente moeder. Toen het thuis echt niet meer ging en onze moeder werd opgenomen in een verpleeghuis, heb ik daar twee dagdelen per week als vrijwilliger gewerkt. Waar het de problemen in de (ouderen)zorg betreft, durf ik  mij wel ervaringsdeskundige te noemen. Het is belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en dat er adequate voorzieningen zijn als dat niet meer kan. Daar zal ik mij sterk voor maken.

We moeten naar de toekomst kijken en niet bang zijn voor het nieuwe. Willen we het ook voor onze kleinkinderen en achterkleinkinderen leefbaar houden dan moeten duurzaamheid en innovatie hoog op de agenda blijven. Als het om duurzaamheid en innovatie gaat, moeten we lef tonen.

In 1979 ben ik in Waalre komen wonen en ik ben er nooit meer weggegaan. Waalre is een prachtig dorp waar voor iedereen die er thuis is of er aan gebonden is een plek moet zijn om te wonen. Betaalbare en duurzame woningen, daar zal ik mij voor inzetten.

Wil Waalre zelfstandig blijven, dan hebben we een krachtig bestuur nodig. De afgelopen raadsperiode hebben we dat aantoonbaar gehad. Dat moet zo blijven!  Ik wil werken aan een politiek die verbindt, die een brug slaat tussen de gemeente en de inwoners.