Opschaling van de huisvuilinzameling met de afvalfiets  

Als je naar het verleden blijft kijken dan mis je de toekomst. We staan aan de vooravond van iets nieuws in Waalre. Een nieuwe manier van duurzame afvalinzameling. En de besluitvorming om dit in gang te zetten. En de fiets….die hoort daarbij. Maar het gaat om meer dan louter de discussie over "de fiets". Het gaat erom dat het nu echt tijd is om serieus een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het ongebreideld verspillen van eindige grondstoffen. Dat er eindelijk serieus werk wordt gemaakt van het terugwinnen van waardevolle grondstoffen. Het gaat om het kweken van bewustzijn en dat vraagt om een onconventionele vernieuwende aanpak. Dat is het grotere plaatje. Om dit in beleid om te zetten vereist lef. En het college van Waalre toont lef.

Raadsbesluit 6 februari

Opschaling van de huisvuilinzameling met de afvalfiets

 

Standpunt PvdA Waalre

Maar Waalre: dat is toch een druppel op de gloeiende plaat. Wat draagt dat nu bij. We horen het u zeggen. Als we allemaal zo zouden denken dan gebeurt er niets en verandert er ook niets. Laten wij dan maar het voorbeeld zijn voor de regio. Tonen dat het kan, dat het echt gaat werken. We hebben veel tegenargumenten gehoord. Argumenten waarom we het zo niet moeten doen. Dat is volgens ons alleen maar blijven kijken naar het verleden.

En dan zijn er de cowboyverhalen over de rampspoed die we over ons afroepen – ongedierte, inbreuk op privacy, “het is toch geen gezicht al die zakken en bakjes”, krantenartikelen met deskundigen waar naar believen selectief uit geciteerd wordt, 25 pagina’s met vragen en antwoorden van het college (dank aan college en het ambtelijk apparaat – wat een geduld – respect!)…..en een uitputtende behandeling in de raad in meerdere sessies. Het is allemaal prima, want het gaat ergens over. Je kunt hele debatten voeren over voor- of nascheiding, over de ophaalgarantie, over de beloning van de medewerkers, over de dikte van de fietsbanden, over wel of geen oranje zwaailicht, over de Arbowet, over het aantal benodigde accu’s, of het mogelijk is om in het donker te werken, wie de werf ’s ochtends open gaat maken (serieuze vragen!), wat te doen als de accu leeg is, enz. enz.

Het is allemaal voorbij gekomen. Wat voor ons belangrijk is, is dat met deze aanpak Waalre op innovatieve wijze haar steentje bijdraagt aan de bewustwording bij haar inwoners over de noodzaak van hergebruik van materialen. Aan de voorkant -thuis- zaken scheiden zet je aan tot nadenken. Daarbij blijft het gemak voor de inwoners (het serviceniveau) hoog. Na het scheiden van het afval wordt dit  twee keer per week op een zeer milieuverantwoorde wijze op de fiets opgehaald door mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt. Kapotte (grotere) spullen worden opgehaald na een telefoontje.

En o ja…..dit is een burgerinitiatief – een succesvol burgerinitiatief. Een initiatief, met positieve ervaring in de proefperiode in de proefwijk. De proef is geslaagd, de statistisch verantwoorde steekproef wijst dat uit. Dit is niet vanachter een bureau bedacht maar door inwoners van Waalre ingebracht. Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie. Het zal duidelijk zijn dat wij groot voorstander zijn van deze nieuwe aanpak en alle vertrouwen hebben in de goede uitvoering.

Zijn er dan geen aandachtspunten? Zeker, dat geldt voor alle zaken die niet eerder gedaan zijn op deze schaal. We zouden daarom graag zien dat het plan gefaseerd uitgerold wordt waarbij er meerdere evaluatiemomenten worden ingebouwd. Dit kan bijvoorbeeld na de introductie in een wijk zijn. De discussie gaat dan over het optimaliseren van het inzamelsysteem. We bekijken of er onvolkomenheden zijn of dat er zaken beter kunnen. De wethouder heeft al toegezegd met een voorstel te komen voordat de volgende stap wordt gezet. Tot slot is een uitgebreide voorlichtingscampagne essentieel. Maar dat staat ook in het voorstel. De suggestie is om bij de invoering in een wijk een helpdesk in te richten zodat mensen direct antwoorden kunnen krijgen op vragen en onduidelijkheden.

Als je naar het verleden blijft kijken mis je de toekomst! We zijn er trots op dat wij, hoe beperkt het ook mag lijken, onze bijdrage kunnen leveren aan een duurzamere toekomst. Groen zit niet in onze naam, maar we zijn het wel, en ook nog links.

De raad heeft in meerderheid het voorstel aangenomen. Jammer dat AWB, Groen Links, ZW14 en LeefbaarWaalre tegen stemden.

Janpeter Hazelaar

Janpeter Hazelaar

Geboren op 27 november 1957 in de stad Utrecht en opgegroeid in de wijk Zuilen. De jongste van drie in een warm katholiek gezin en tevens de vrijbuiter. Kunstzinnig en creatief met een sociale inborst. Met een economische en esthetische grafische opleiding en dankzij diploma’s in de marketingcommunicatie op Hbo-niveau heb ik bedrijfservaring opgedaan. Tot

Meer over Janpeter Hazelaar