Duurzaamheid nu voor de toekomst

Dé grootste duurzaamheidsuitdaging van onze generatie is het oplossen van het mondiale klimaatvraagstuk en het vinden van alternatieven voor de toepassing van schaarse fossiele energiebronnen en grondstoffen.  We realiseren ons dat Waalre deze problematiek niet zelfstandig kan oplossen, dat vraagt immers een wereldwijde aanpak maar we vinden het belangrijk om als lokale overheid zelf de daad bij het woord te voegen en het goede voorbeeld te geven. In het Waalrese coalitieakkoord 'Samen verder met de kracht van Waalre 2O14-2018' had duurzaamheid de hoogste prioriteit. De PvdA heeft samen met een aantal andere partijen uit gemeenteraad een duurzaamheidsagenda opgesteld, waarin drie speerpunten zijn opgenomen waarin Waalre een verantwoordelijkheid heeft en op lokaal niveau het verschil kan maken: - circulaire grondstoffen: Waalre afvalloos! - energie: Zonstroom (Zon PV) - mobiliteit: schoon vervoer

Wat hebben we bereikt:

 Afval

Op 29 september 2016 is in een proefwijk bij 260 huishoudens gestart met een afvalinzamelingproef met een elektrische fiets. De proef is succesvol gebleken en leidt tot meer gescheiden afval en minder restafval en tot meer service voor de burger omdat het afval vaker wordt opgehaald. Het inzamelen van afval met een (elektrische) fiets biedt de mogelijkheid voor de inzet van sociale arbeid en tot duurzame mobiliteit omdat de inzet van die fiets voor het vervoer van afval schoner, stiller, zuiniger en veiliger is dan de grote kraakperswagens die nu in Waalre rondrijden.

Energie

 • het Huis van Waalre is het eerste openbare Nul-op-de-Meter gebouw in Nederland;
 • er wordt alleen nog nieuwbouw gerealiseerd die eveneens richting Nul-op-de-Meter gaat;
 • samen met de Waalrese lokale energiecoöperatie, Waalre Energie Lokaal (WEL), hebben we een plan ontwikkeld voor het realiseren van zonnepanelen bij particuliere woningeigenaren, particulieren worden onder begeleiding van WEL in staat gesteld om te investeren in zonne-energie zonder dat het dak van hun eigen huis daarvoor geschikt is;
 • samen met WEL hebben we een plan ontwikkeld en voor het realiseren van een zonneweide van ruim 4.000 zonnepanelen (de zonneweide op het honkbalveld);
 • we hebben ervoor gezorgd dat het ook voor inwoners met een smalle beurs mogelijk is om via het Regionaal Zonnepanelenproject zonnepanelen aan te schaffen (De inwoners kunnen zonnepanelen op afbetaling kopen. De lening moet in 15 jaar worden terugbetaald, maar het maandelijkse vaste bedrag dat moet worden terugbetaald, is lager is dan de elektriciteitskosten die worden bespaard met de zonnepanelen. De inwoner bespaart dus meer dan het bedrag dat hij moet aflossen);
 • we hebben afspraken gemaakt met de woningcorporaties voor het plaatsen van zonnepanelen op alle huurwoningen die daarvoor geschikt zijn;
 • we nemen deel aan de pilot Versnel op natuurlijke momenten (een aantrekkelijk financieringsaanbod voor de kosten van verduurzaming bij verbouwing of aankoop van een woning);
 • gemeentelijk vastgoed wordt zoveel mogelijk voorzien van zonnecollectoren, voorbeelden daarvan zijn de Pracht, ’t Hazzo, en de Brede School Ekenrooi. Ook voor de Brede School Waalre ligt al een voorstel.

Schoon vervoer

 • we hebben het aantal laadpalen voor elektrische auto’s uitgebreid;  de gemeente int geen vergoedingen (zoals leges) voor de aanleg van laadvoorzieningen. Ook stelt de gemeente grond ‘om niet’ ter beschikking aan marktpartijen die een laadpaal willen plaatsen. Op deze manier stimuleren we de ontwikkeling van elektrisch vervoer;
 • we hebben actief het gebruik van de fiets gestimuleerd door het versterken van het
 • fietspadennetwerk en door de aanleg van het snelfietspad Oude spoorbaan.

Hoge ambities

De PvdA heeft hoge ambities op het gebied van milieu en duurzaamheid en die hebben we waargemaakt. Dankzij onze PvdA wethouder Paul van Liempd is Waalre nu dè trekker in de regio als het om duurzaamheid gaat.

Laat op 21 maart uw stem niet verloren gaan!