PvdA Waalre en het afvalplan

13 maart 2018

Toegegeven, als voorstander van het nieuwe afvalplan maak je je nu niet direct populair in Waalre! Toch heeft de PvdA Waalre zijn steun hiervoor uitgesproken en daar lopen we nu niet voor weg. Hieronder willen we graag uitleggen waarom.

Aanleiding

Op dit moment produceren we in Waalre gemiddeld 120 kilogram restafval per persoon per jaar. Dit is afval dat niet hergebruikt kan worden en wordt verbrand. Hier zit ook veel afval bij dat, als we het beter scheiden, wél hergebruikt kan worden. Zo dragen wij ons steentje bij aan voorkomen van verspilling van waardevolle grondstoffen. Wij hebben duurzaamheid als belangrijk punt op ons programma staan, je zou jezelf als partij ongeloofwaardig maken als je dan dit probleem niet aan wilt pakken.

De aanpak

Het afvalplan is geen product van duurbetaalde adviesbureau’s, maar bedacht door inwoners zelf. Zij vertelden de gemeente dat niemand tegen afval scheiden is, maar dat het dan wel gemakkelijk gemaakt moet worden. En dat niemand zit te wachten op een containerpark in de achtertuin. Zo ontstond het plan om het meest stinkende afval; PMD, keukenafval, luiers en restafval twee keer per week in te gaan zamelen. Om dit op een betaalbare, milieuvriendelijke wijze te doen is door de inwoners de afvalfiets bedacht.

 

De proefwijk

Het afgelopen jaar is er in een deel van de Voldijn een proef geweest. De proef is tijdens en na het jaar geevalueerd. 259 inwoners kregen een enquete, waarvan 115 mensen deze ook terugstuurde. Van die 115 mensen gaf 80% aan dat de proef wat hun betreft werkte. De hoeveelheid restafval werd teruggebracht van 120 naar 52 kilo!

Hoe nu verder?

De uitkomsten van de proef in de Voldijn geeft ons het vertrouwen dat dit ook in andere wijken een succes kan worden. Dat betekent uiteraard niet dat elke wijk hetzelfde is of dat er geen mensen zijn die tegen problemen aanlopen. Wij vinden dan ook dat het nieuwe afvalplan gefaseerd moet worden ingevoerd in Waalre, waarbij er steeds opnieuw gekeken wordt waar mensen tegenaan lopen en hoe dit verholpen kan worden. Kortom alle aandacht voor verbetering!

Veel gestelde vragen en opmerkingen:

 • Waalre is zo klein, het is maar een druppel op een gloeiende plaat.

Wij vinden dit eigenlijk geen argument. Ook in een kleine gemeente moet een bestuur ingrijpen als zaken niet goed gaan of beter kunnen. We gaan toch niet met onze handen in de zakken staan toekijken alleen omdat we geen grote gemeente zijn?

 • Een fiets voor het afval, dat is toch terug in de tijd?

De afvalfiets is een middel en geen doel, net als de huidige vuilnisauto. Uit onderzoek bleek dat het werken met een fiets goedkoper is als je vaak wilt ophalen. De totale hoeveelheden afval zijn dan kleiner. Daarnaast is de fiets schoner en stiller dan een vuilnisauto.

 • Ik woon in het buitengebied, komt de afvalfiets daar ook?

Uiteraard komt de afvalfiets ook in het buitengebied. Net zoals de postbode en de krantenjongen. De gemeente heeft de verplichting het afval op te halen en zal dit ook gewoon doen.

 • Ik heb 4 katten. Waar laat ik de inhoud van de kattenbakken?

Dit mag in de gratis 30-liter zak voor restafval en wordt twee keer per week opgehaald.

 • Door het afvalplan wordt er meer ongedierte aangetrokken.

In tegendeel: de PMD-zak werd, als-ie in afwachting van het ophalen los in de tuin werd gelegd, nog wel eens ‘aangevallen’ door een kat of vogel. Door twee keer per week in te zamelen verdwijnen de voorraden volle zakken uit tuin en schuur. Ook de fruitvlieg-explosies in de groenbak worden minder omdat het keukenafval direct mee kan.

 • We hebben straks het hele huis vol met bakjes staan!

Het klopt dat u er in de nieuwe situatie een bakje bij krijgt voor het keukenafval. Daarentegen mag het oud papier in de vrijgekomen grijze kliko worden gegooid. Daar bespaart u dus weer ruimte mee. Omdat in het nieuwe afvalplan het huisvuil twee keer per week wordt opgehaald (een verhoogd service niveau: vier keer zovaak als nu!), heeft u minder ruimte nodig om het afval te bewaren.

 • Het afvalplan is er doorheen gedrukt. Jullie luisteren niet naar de mensen!

Het plan is ontstaan doordat inwoners, die ontevreden waren met de aanpassingen in 2014 een oplossing hebben bedacht voor ons afvalprobleem. Daarna zijn gedurende de proef aanpassingen doorgevoerd op basis van vragen en opmerkingen van inwoners van de proefwijk. Vóór, tijdens en na de proef is meerder keren met de gemeenteraad over het plan gesproken, waarna een meerderheid van de gemeenteraad voorstander van dit plan was. We hebben inderdaad niet aan alle mensen in Waalre gevraagd wat zij van de proef vonden. Het zou ook vreemd zijn om mensen die niet in de proef meededen te vragen hoe zij de proef ervaren hebben.

 • Er was maar dertig procent van de mensen in de proefwijk voorstander van de afvalfiets.

Dat is een rekenleugentje om eigen bestwil. Van alle inwoners van de proefwijk heeft 45% de enquete ingevuld. Hiervan was 80% positief. Door sommige partijen wordt dan gezegd dat maar dertig procent van de proefwijk positief was (80% van 45% = 30%). Statistisch is dit niet juist. Met hetzelfde gemak kun je ook beredeneren dat 9% van de inwoners niet blij was met het plan (20% van 45% = 9%). Maar dat proberen wij u dan ook niet wijs te maken.

 • Ik kom zelf niet uit de proefwijk maar ben toch tegen. En ik ken mensen uit de proefwijk die ook tegen zijn.

Dat kan natuurlijk. Er zullen altijd voor- en tegenstanders zijn wanneer iets nieuws wordt geïntroduceerd. We snappen heel goed dat er tegenstanders zijn en dat er zorgen zijn rondom dit plan. Daarom proberen we dan ook u zo goed mogelijk feitelijk te informeren in de hoop uw zorgen weg te nemen. We spreken overigens ook voorstanders van dit plan die het een goede stap vooruit vinden in het tegengaan van verspilling van waardevolle materialen en blij zijn met het hoog frequent (2x per week!) ophalen van het afval.

 • Je gaat toch geen kapotte spullen naar de kringloop brengen?!

Dat voelt misschien wat tegennatuurlijk maar: het kan wel en Kringloop de Kempen is er blij mee. Kringloop De Kempen heeft namelijk niet alleen een kringloopwinkel, maar ook werkplaats waar kapotte spullen gerepareerd of uit elkaar gehaald worden. De gerepareerde spullen gaan weer de schappen op, de uit elkaar gehaalde spullen worden in verschillende afvalstromen gerecycled. In het afvalplan krijgt u een zogenoemde “spullendoos” waarin u kapotte apparaten kunt verzamelen. Deze worden op afroep bij u opgehaald, maar u mag ze ook zelf brengen.

 • De vrijwilligers / verenigingen die nu nog het papier ophalen hebben straks niks meer.

De verenigingen die nu oud papier inzamelen, kunnen dat blijven doen. En gaan er op drie punten op vooruit:

 • In de proefwijk is bijna de helft méér oud papier ingezameld dan in de rest van het dorp (73 vs 55 kilogram per inwoner). Als dit beeld zich doorzet in heel de gemeente dan zijn de verenigingen spekkoper; zij ontvangen een vergoeding op basis van het ingezameld gewicht.
 • Het inzamelen door verenigingen heeft een tijdje op de tocht gestaan omdat de speciale vuilnisauto’s die hiervoor nodig zijn (lage inworp) bijna niet meer te huren zijn. Vuilnisauto’s voor kliko’s zijn er volop. Het overschakelen op de papierkliko geeft de verenigingen de zekerheid dat het inzamelen door verenigingen door kan blijven gaan.
 • Voor de vrijwilligers is het inzamelen op de huidige manier zwaar werk. Daardoor is het voor verenigingen ook moeilijk om hier vrijwilligers voor te vinden. Met de komst van de papierkliko wordt het werk een stuk lichter. Bovendien ligt er geen verwaaid oud papier meer op de straat.
 • Ik heb een veel gras in mijn tuin. Dat past toch niet in zo’n kleine keukenafvalbak?

Dat klopt, en dat hoeft ook niet. Gras mag gewoon in de groene kliko voor tuinafval.

 • Allemaal leuk, maar ik heb een gezin van 4 personen. Dat kost me 44 euro per maand extra. Dat is toch idioot?

Het meerdere keren in de week ophalen van afval kost inderdaad geld, maar geen 11 euro per persoon per maand. De afvalstoffenheffing gaat met 11 euro per huishouden per jaar omhoog. Dat is dus 92 cent per huishouden per maand. Daarmee is de afvalstoffenheffing in Waalre nog steeds de laagste in de regio. Doordat u de afvalzakken voortaan van de gemeente krijgt bespaart daar ook nog een beetje op.

 • Als het me meer kost en ik moet er meer voor doen, waarom zou ik dat dan willen?

Zoals hierboven staat beschreven, vallen de extra kosten mee (92 cent per maand per huishouden) en staat daar veel extra service tegenover. Bovendien zal het doorgaan met de huidge wijze van inzamelen ook meer gaan kosten. Vrachtwagenchauffeurs zijn schaars, worden (dus) snel duurder en de regering gaat het verbranden van restafval veel zwaarder belasten. Nu verkwisten we kostbare materialen. Daarmee leggen we een claim op de toekomst van onze kinderen. De extra inspanning valt overigens best mee: het keukenafval is de enige afvalstroom die we nu nog niet apart inzamelen.