De maat is vol in Aalst en Waalre-dorp!

3 maart 2018

Op 11 april is er een nieuwe behandeling van bezwaren tegen het Provinciaal Inpassings Plan (PIP) van de Westparallel bij de Raad van State. Intussen dreigt nog steeds een verdere impasse naar aanleiding van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Intussen rijden er per dag nog steeds tienduizenden auto’s en vrachtauto’s door de kernen van Aalst en Waalre-dorp. Zes jaar na het afsluiten van het gebiedsakkoord Grenscorridor N69 is er voor de inwoners nog geen enkel zicht op verbetering van de verrotte luchtkwaliteit. Dit kan zo niet langer.

De afgelopen jaren is er in onze gemeente verwachtingsvol toegewerkt naar het moment dat ‘de schop de grond in’ zou gaan. Het snelfietspad tussen de High-tech campus en Valkenswaard is -als onderdeel van de Nul+ maatregelen- gerealiseerd. In klankbordgroepen wordt onder de noemer ‘Duurzaam door Waalre’ in beide dorpskernen met inwoners gesproken over de herinrichting van de Eindhovenseweg enerzijds en de Traverse anderzijds. Want als hét moment daar is, wil Waalre er klaar voor zijn.

Steeds weer verschijnen er echter juridische beren op de weg. En natuurlijk heeft iedereen in Nederland het recht om zijn recht te halen. Maar dat er in Aalst en Waalre-dorp ook nog mensen wonen, voor wie iedere dag uitstel een extra dag gezondheidsschade oplevert, lijkt niemand meer op het netvlies te hebben. Want waar deden we het ook alweer voor; een nieuwe weg.

Dat gerechtelijke procedures kennelijk hun tijd nodig hebben, mag niet langer een reden zijn om -in afwachting van een uitspraak- niks meer te doen. En daarop spreken wij vooral de provincie, als eigenaar van de N69, aan. Een eerder verzoek aan de provincie om een vrachtwagenverbod in te stellen werd afgewezen, omdat het alternatief, de nieuwe Westparallel, nog niet voorhanden was.

Een verbod zou destijds (en daar gaan we weer) juridisch niet houdbaar zijn. Wij doen een klemmend beroep de provincie om hun nek uit te steken voor de gezondheid van onze inwoners: “Neem een vrachtwagenverbod voor doorgaand vrachtverkeer opnieuw in overweging, toon lef en leg het op. Neem verantwoordelijkheid voor de luchtkwaliteit en de gezondheid van onze inwoners!”

De gezondheidsraad publiceerde eind januari nog een rapport met als titel “gezondheidswinst door schonere lucht.” Daarin worden alle argumenten geven waarom maatregelen nú nodig zijn. De provincie zou daar haar ogen niet voor mogen sluiten. Het negatief van de titel:  “gezondheidsverlies door vieze lucht” moet daar een aansporing toe zijn.

Mocht de provincie niet thuis (willen) geven, dan moet ze de N69 maar versneld overdragen aan de gemeenten zodat zij wel hun verantwoordelijkheid voor de gezondheid van hun inwoners kunnen nemen. Wij zijn er van overtuigd dat maatregelen dan niet lang meer op zich zullen laten wachten.

Tony Liebregts en Ger de Winther, PvdA Waalre