7 maart 2017, om 20:00 | Bestuurscentrum, Laan van Diepenvoorde 8, Waalre

Raadsvergadering 7 maart

Voor meer informatie over de agenda en bijbehorende documenten zie onderstaande link

https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/234ab335-ae49-4d41-850c-39ecb492262e