5 juli 2016, om 23:00 | Bestuurscentrum, Laan van Diepenvoorde 8, Waalre

Raadsvergadering 5 juli

Voor meer informatie over de agenda en de bijbehorende documenten zie onderstaande link

http://waalre.notubiz.nl/vergadering/301757/Raadsvergadering%2005-07-2016