30 juni 2014, om 22:30 | Bestuurscentrum, Laan van Diepenvoorde 8, Waalre

Fractieplus overleg

Zie onderstaande link voor agenda.

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Verslag van de vergadering van 19 mei
  4. Nieuws uit Fractie en College
  5.  Bespreekpunten o.a * Het Klooster * Hulp bij het Huishouden* Programma van eisen  gemeentehuis en MFC
  6. Agenda raadsvergadering*
  7. Rondvraag
  8. Sluiting