17 februari 2014 | Bestuurscentrum, Laan van Diepenvoorde 8, Waalre

Fractieplus

Als agendapunt voor dit overleg staat:
standpuntbepaling nieuw gemeentehuis.