27 augustus 2013 | Bestuurscentrum, Laan van Diepenvoorde

Fractie Plus overleg

Agenda:

  • Opening
  • Ingekomen stukken
  • Begroting 2014 toelichting Ellyde Jonge (wethouder)
  • Outsourcing buitendienst
  • Startnotitie gemeenschapshuizen
  • subsidieverordening
  • Woonvisie
  • Brief GGD (licht Erik de Gryuter toe tijdens de vergadering)
  • Rondvraag
  • Sluiting