31 maart 2014, om 22:00 | Bestuurscentrum, Laan van Diepenvoorde 8. Waalre

Fractie Plus overleg

Terugkijken naar de verkiezingen en het behaalde resultaat.

Vooruit kijken naar raadsperiode 2014 – 2018.

Verslag ontwikkelingen coalitieoverleg.

Bespreken positie PvdA in coalitie en vervolg.