Bijeenkomst binding en betrokkenheid / ALV PvdA leden Waalre

23 november 2017, van 19:00 tot 22:30 | Restaurant De Meiboom 28, 5582 HN Waalre

Informele bijeenkomst PvdA leden Waalre over binding en lokale betrokkenheid met ALV agendapunten vaststellen kandidatenlijst en verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2018 – 2022.

Agenda met bijbehorende documenten volgt.